Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Tungelsta Scoutkår per barn är 400kr kronor per termin.
För ledare är avgiften 200 kronor per termin.

I medlemskapet ingår en  försäkring och medlemstidningen ”Scouten” som utkommer med 4 nummer per år. För dig som är 13 år finns tidningen på webben.

 

När du lämnat dina uppgifter till din ledare – namn, adress och personnr så kommer det en faktura i brevlådan.

 

Hajkerna sker till självkostnadspris och brukar bli ca 250 kr.

Sommarläger 8 dagar kostar i år 2017: 1500kr och 4 dagar (spårarna) 800kr

 

Medlemsavgiften fördelas enligt följande:
Tungelsta scoutkår 275 kr
Scoutförbundet 90 kr
Södertörns distrikt 35 kr

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.